Máy thủy bình Sokkia

© 2009 Trắc Địa Quyết Thắng. 139 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội